Moterys meluoja geriau Video
TV Laidu ir serialu archyvas
TV Programa
Prisijunk Prie Facebook Grupes
TV PROGRAMA ŠIANDIEN
tv3 TV Programa
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (2, 3) (N-7).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2085).
10.00 Ekstrasensai detektyvai (N-7).
11.05 Vaidybinis f. „Trys muškietininkai“. Nuotykių
13.30 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (27).
14.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (10).
14.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (14, 15) (N-7).
15.30 TV serialas „Laukinė Esmeralda“ (46) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Puolusių angelų miestas“ (8) (N-7).
20.30 Farai (N-14).
21.00 TV serialas „Tobula kopija“ (19) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 TV3 sportas.
22.05 TV3 orai.
22.10 TV serialas „Apsukrios kambarinės“ (9) (N-14).
23.10 TV serialas „Privati praktika“ (13) (N-7).
00.10 TV serialas „Kastlas“ (21) (N-7).
01.10 TV serialas „Amerikietiška siaubo istorija“ (10) (N-14).
02.00 TV serialas „Tėvynė“ (1) (N-14).
03.00 TV serialas „Ryšys“ (10) (N-7).
03.50 TV serialas „Vilfredas“ (12, 13) (N-7).
04.40 Nepaprasti daiktai. Mokslo populiarinimo laida (kart.).
05.10 Programos pabaiga.
REKLAMA