Moterys meluoja geriau Video
TV Laidu ir serialu archyvas
TV Programa
Prisijunk Prie Facebook Grupes
TV PROGRAMA ŠIANDIEN
tv3 TV Programa
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (77, 78) (N-7).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2065).
10.00 TV serialas „Paskutinis iš Magikianų“ (35, 36) (N-7).
11.00 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (25).
13.30 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (25) (N-7).
14.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (16).
14.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (18, 19) (N-7).
15.30 TV serialas „Laukinė Esmeralda“ (26) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7). Per pertrauką - 18.15 Kaip ant delno. Informacinė laida.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Ilgo plauko istorija“. Animacinis
21.20 Vaidybinis f. „Aš - ketvirtas“. Drama
23.40 Vaidybinis f. „Sensacija“. Komedija
01.30 Vaidybinis f. „Mano vardas - Khanas“. Drama
04.20 Programos pabaiga.
REKLAMA