Moterys meluoja geriau Video
TV Laidu ir serialu archyvas
TV Programa
Prisijunk Prie Facebook Grupes
TV PROGRAMA ŠIANDIEN
tv3 TV Programa
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Skunk fu“ (44, 45).
08.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
09.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (15, 16).
10.00 „Zebriukas Dryžius“
11.50 Animacinis serialas „Skunk fu“ (46, 47).
12.25 TV serialas „Nepaprastas pasaulis“ (15) (N-7).
12.55 Animacinis serialas „Drakonų medžiotojai“ (36).
13.30 Animacinis serialas „Ančiukas Donaldas ir draugai“ (35).
14.00 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (8).
14.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (1) (N-7).
15.00 TV serialas „Nepaklusni širdis“ (148, 149) (N-7).
17.00 Kvieskite daktarą! Medicinos pokalbių šou. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas (N-7).
17.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Pamiršk mane“ (45) (N-7).
20.00 Kitoks tyrimas. Ekstrasensų tiesa. Paranormalių tyrimų laida (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (58) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.50 TV3 sportas.
21.53 TV3 orai.
21.55 Žalioji enciklopedija.
22.00 TV serialas „Pavojus rojuje“ (5) (N-14).
23.00 TV serialas „Gražuolė ir pabaisa“ (19) (N-14).
00.00 TV serialas „CSI Majamis“ (12) (N-14).
01.00 TV serialas „24 valandos“ (24) (N-14).
01.55 TV serialas „Liudininkai“ (3) (N-14).
02.45 TV serialas „Eureka“ (19) (N-7).
03.35 TV serialas „Biuras“ (1) (N-7).
04.00 Programos pabaiga.
REKLAMA