Moterys meluoja geriau Video
TV Laidu ir serialu archyvas
TV Programa
Prisijunk Prie Facebook Grupes
TV PROGRAMA ŠIANDIEN
tv3 TV Programa
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2372).
10.00 TV serialas „Kerštas“ (10) (N-7).
11.00 TV serialas „Svotai“ (N-7) (kart.).
12.00 Opiumas liaudžiai. Humoro laida. Vedėjas D.Siaurusaitis (N-7).
12.30 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (18) (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (13) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (4, 5) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (490, 491) (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir valdžia“ (96) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Rezidentai“ (117) (N-7).
20.00 TV serialas „Svotai“ (12) (N-7).
21.00 2barai. Gyvenimas greitkelyje. Realybės šou. Vedėjai G.Stiklickienė ir V.Cololo (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Kelyje“. Komedija
00.20 TV serialas „Gražuolė ir pabaisa“ (21) (N-7).
01.20 TV serialas „Mažylė Houp“ (15) (N-7).
01.45 TV serialas „Kerštas“ (N-7) (kart.).
02.35 Programos pabaiga.
REKLAMA