Moterys meluoja geriau Video
TV Laidu ir serialu archyvas
TV Programa
Prisijunk Prie Facebook Grupes
TV PROGRAMA ŠIANDIEN
tv3 TV Programa
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Nuotykių metas“ (14) (N-7).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Hubertas ir Staleris“ (7) (N-7).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2541) (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
11.00 „Paslaptinga karalystė“. Animacinis
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (10) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (11, 12) (N-7).
14.30 TV serialas „Pažadėtoji“ (1085, 1086) (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka meilė“ (127) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Rezidentai“ (47) (N-7).
20.00 TV serialas „Apie mus ir Kazlauskus“ (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir Neto“ (28) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Senoji mokykla“. Komedija
00.20 TV serialas „Skandalas“ (10) (N-7).
01.20 TV serialas „Kerštas“ (15) (N-7).
02.10 Programos pabaiga.
REKLAMA