Moterys meluoja geriau Video
TV Laidu ir serialu archyvas
TV Programa
Prisijunk Prie Facebook Grupes
TV PROGRAMA ŠIANDIEN
tv3 TV Programa
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (N-7) (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Skunk fu“ (29, 30).
08.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
09.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5, 6).
10.00 „Greitis II. Laivo užgrobimas“. Veiksmo
12.25 TV serialas „Nepaprastas pasaulis“ (10) (N-7).
12.55 Animacinis serialas „Drakonų medžiotojai“ (31).
13.30 Animacinis serialas „Ančiukas Donaldas ir draugai“ (29).
14.00 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (3).
14.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (352) (N-7).
15.00 TV serialas „Sutarties sąlygos“ (5) (N-7).
16.00 TV serialas „Nepaklusni širdis“ (142) (N-7).
17.00 Kvieskite daktarą! Medicinos pokalbių šou. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas (N-7).
17.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Pamiršk mane“ (41) (N-7).
20.00 TV serialas „Obelis nuo obels“ (14) (N-7).
20.30 Žvaigždžių dešimtukas. Vedėjai V.Cololo, D.Meškaitė ir O.Pikul-Jasaitienė (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (54) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.55 TV3 sportas.
21.58 TV3 orai.
22.00 Vikingų loto.
22.05 TV serialas „Daktaras Hausas“ (5) (N-14).
23.05 TV serialas „Gražuolė ir pabaisa“ (15) (N-14).
00.05 TV serialas „24 valandos“ (22) (N-14).
01.05 TV serialas „CSI Majamis“ (8) (N-14).
02.00 TV serialas „Ryšys“ (10) (N-7).
02.50 TV serialas „Penktadienio vakaro žiburiai“ (13) (N-7).
03.40 Animacinis serialas „Trapučio parkas“ (6) (N-14).
04.05 Programos pabaiga.
REKLAMA