Moterys meluoja geriau Video
TV Laidu ir serialu archyvas
TV Programa
Prisijunk Prie Facebook Grupes
TV PROGRAMA ŠIANDIEN
tv3 TV Programa
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Rezidentai“ (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2350).
10.00 TV serialas „Privati praktika“ (10) (N-7).
11.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7).
11.30 Pakartok (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (17).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (8, 9) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (446, 447) (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir valdžia“ (74) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Rezidentai“ (99) (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Linkėjimai iš Paryžiaus“. Kriminalinis trileris
00.35 TV serialas „Specialioji jūrų policijos tarnyba“ (9) (N-14).
01.30 TV serialas „Privati praktika“ (N-7) (kart.).
REKLAMA