Moterys meluoja geriau Video
TV Laidu ir serialu archyvas
TV Programa
Prisijunk Prie Facebook Grupes
TV PROGRAMA ŠIANDIEN
tv3 TV Programa
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Nuotykių metas“ (11) (N-7).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Bruto ir Neto“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2515) (N-7).
10.00 TV serialas „Sila. Kelias namo“ (77) (N-7).
12.00 Ekstrasensų mūšis (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (43) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (1, 2) (N-7).
14.25 TV serialas „Pažadėtoji“ (1033, 1034) (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka meilė“ (101) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Rezidentai“ (27) (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir Neto“ (8) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Krikštatėvis III“. Kriminalinė drama
01.55 TV serialas „Naujokė“ (10, 11) (N-7).
02.50 Programos pabaiga.
REKLAMA